Dňa 6.4.2017 sa naši žiaci zúčastnili krajského finále súťaže „Jazykový kvet 2017“. Všetkým žiakom blahoželáme!

Kategória: Anglický jazyk 1. stupeň – Poézia – Próza /prevzatá tvorba/

  1. miesto: Savovová Ivana 4. A – postup na celoslovenské kolo
  2. miesto: Šenitko Oskar    4.D
  3. miesto: Gamráč Matej    4.D

 

Kategória: Anglický jazyk 1. stupeň – Dráma /prevzatá tvorba/

     3.miesto: Raspberries! žiaci 3.A

 

Kategória: Talianský jazyk 1. stupeň – Poézia – Próza /prevzatá tvorba/

      2. miesto: Federica Pagano 1.C