22. 3. 2017 sme si v našej triede pripomenuli Deň vody. Spolu s pani učiteľkou sme sa rozprávali o jej význame. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Na druhý deň sme pokračovali v aktivitách. Tvorili sme plagáty, príbehy, matematické úlohy, dievčatá si nacvičili veselú scénku o kvapke v škole. Urobili sme si nástenku, ktorá nám pripomína, že najlepšia voda je tá z vodovodu…

                                                                                                            Žiaci zo 4.C