Výsledky okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda:

Kategória P3 (3.ročník):

     1. miesto   Jakub Mika III.D

     4. miesto    Žofia Jakubocová  III.D

Kategória P4 (4.ročník):

     1. miesto  Samuel Šandor  IV.D

Kategória P5 (5.ročník):

     1. miesto  Ján Paľo  V.D

Kategória P6 (6.ročník):

     1. miesto   Norbert  Riebesam  VI.D

     4. miesto   Ján  Hadžala  VI.D

     5. miesto    Peter  Šimko  VI.D

Kategória P7 (7.ročník):

     3. miesto  Matej Rovder  VII.D

     4. miesto  Ema Dudová  VII.C

Kategória P8 (8.ročník):

      4. miesto  Natália Kalinová  VIII.C