Rozsvieti sa žiarovka? Zazvoní elektrický zvonček? Je elektrický prúd nebezpečný? Čo sú to izolanty?… aj na tieto otázky spoločne hľadali odpovede žiaci 9. C triedy so žiakmi 4. ročníka.

Žiaci pracovali v skupinách, rozhodovali o fyzikálnych procesoch a navzájom si pomáhali. Aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu a prezentovali svoje vlastné názory pred spolužiakmi.

Práca vo vekovo zmiešaných skupinách je netradičná a umožňuje žiakom vzájomne si pomáhať, učiť sa od seba, spoločne komunikovať, zároveň rozvíja životné zručnosti byť empatický a ohľaduplný k potrebám iných.

Odmenou boli usmiate tváre žiakov, ktorým sa takéto vyučovanie veľmi páčilo a zároveň sa naplnila aj profesionálna spokojnosť učiteľa zo zmysluplnej práce.

 

PaedDr. D. Hamariková