Umiestnenia našich žiakov na OK geografickej olympiády, ktorá sa konala 6. februára na CZŠ.
5.roč. kat. G:

Matej Mika              V.D  2.miesto
Samuel Šandrej       V.D  2.miesto
Jakub Drahňovský   V.D  9.miesto

6. – 7.roč. F:

Matej Rovder              VII.D         1.miesto – postup na KK
Michaela Gerberiová    VII.C          4.miesto
Emma    Dudová          VII.C          6.miesto
Kristína  Ličková          VII.C          9.miesto

8.- 9. roč. E:

Richard   Kendzior      IX.C          3. miesto – postup na KK
Radoslav Vapnár          VIII.C         5.miesto
Alexander Kováč          IX.D           6. miesto