Výsledkové listiny OK ONJ 2016-17 kategórie 1A a 1B – okresy Michalovce a Trebišov – KLIKNI NA NADPIS:

Výsledková listina OK ONJ MICHALOVCE 2016-17

Výsledková listina OK ONJ TREBIŠOV 2016-17