Čítanie a porozumenie textu je v živote človeka veľmi dôležité. U malého dieťaťa je to spoznávanie reálneho sveta (vecný text), ale i sveta plného fantázie (umelecký text). Pomáha mu to rozširovať slovnú zásobu, obohacuje to jeho tvorivosť.

Rozmýšľate, akú funkciu alebo miesto má čítanie v živote dospelého?

Odpoveď: „ Veľmi dôležitú.“

Napríklad – prečítať, vybrať, zhodnotiť, porovnať informácie, ktoré získava dospelý v každom okamihu. Pochopiť celý text (whole), vybrať si z neho to najdôležitejšie čo potrebuje (part) a vytvoriť novú informáciu (whole).

Teda, porozumieť čo chcem …

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.

Metodické združenie VIN vypracovalo model rozvoja čitateľskej gramotnosti pod názvom LIT .

Pod pojmom LITERACY chápeme komplexný model gramotnosti. Ide nám o rozvíjanie recepčných a produkčných komunikačných zručností.

V navrhnutom  modeli ide o :

– základné komunikačné  zručnosti – hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie

–  nadstavbové viewing a visually representing. Viewing – prezeranie súvisí s prijímaním a spracovaním informácií z rôznych textov a visually representing –vizuálne stvárnenie myšlienok a skúsenosti.

A ako sa nám ho darí napĺňať?

V spolupráci s Knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach meníme čítanie na literárny zážitok – čítanie literárnych textov (beletrie), v ktorých sa deti stretávajú s fiktívnymi hrdinami, udalosťami, či prostredím, kde sa príbeh odohráva.

K takým patrilo zážitkové čítanie pod názvom Listovanie 2016 – Manolito Brejloun. Herci Jiří Ressler a Jakub Zedníček predstavili hlavného hrdinu Manolita Brejlouna z rovnomennej knihy španielskej spisovateľky Elviry Lindo. Scénicke čítanie, ktoré pútavou formou ponúklo deťom nový zážitok z čítania. Bolo to príjemné divadelné predstavenie s knihou v ruke.

(http://www.zkgz.sk/page.html?m=952593e054ddbd7ec86d49c33f82d06e&p=8b59744769d26840d5ba5e8f83403b16)

Dieťa prijíma vzory a najlepším vzorom sú ľudia, ktorí milujú knihy a ešte lepším tí, ktorí knihy píšu. Stretnutie s Romanom Bratom autorom kníh pre deti aj dospelých bolo príležitosťou položiť otázky priamo, ale i spoznať jeho tvorbu plnú humoru a zaujímavých situácií z dnešného moderného sveta deti.  Súčasťou besedy bolo i premietanie rozprávok a filmu, ku ktorým spisovateľ napísal scenár.

(http://www.zkgz.sk/page.html?m=952593e054ddbd7ec86d49c33f82d06e&p=945480b9ce879adcf3ff4c069c7429da).

Ak má byť učenie zmysluplné a pre dieťa zábavou nie povinnosťou je dobré zapojiť do tohto procesu rodičov. Nie ako „učiteľov doma“, ale partnerov pri učení. Ako to zrealizovať? To sme sa pokúsili ukázať rodičom v netradičnom stretnutí pod názvom Ako čítať s deťmi. 24.11.2016 sa stretli rodičia žiakov II.D a IV.D, aby spolu s deťmi prežili hodinu čítania prostredníctvom metódy Čítanie s predpoveďou. Pod vedením Moniky Tomovčíkovej sa všetci zabavili s knihou Grétka od spisovateľky Astrid Lindgner. Deti i rodičia vymýšľali, dotvárali, hádali, predpovedali, zapisovali, tvorili otázky, hodnotili, porovnávali. Hodinu prežitú spolu zhodnotil Matejov otec slovami: „ Mám neskutočnú chuť prečítať knihu hneď, aby som sa dozvedel ako sa to všetko skončí .“ Čo dodať. Ibaže želáme Matejovi i ockovi príjemné čítanie.