Ak chceš čeliť nepriateľovi, musíš o ňom vedieť čo najviac. Nepriatelia, ktorí ohrozujú dnešných mladých ľudí, môžu mať rôzne podoby. Nemusia to byť len zlí kamaráti, médiá, ale aj drogy a  iné závislosti. Práve o nich s našimi žiakmi rozprávala Mgr. Martina Drotárová. Žiakov problematika závislostí zaujala. Z besedy odchádzali informovanejší a my veríme, že aj odolnejší.

Žiacky parlament