November je venovaný problematike drog. Je dôležité, aby sme ľuďom nielen niečo zakazovali a prikazovali, ale aby sme im aj niečo ponúkli. Žiakom našej školy sme v rámci Týždňa boja proti drogám ponúkli športové popoludnie. Chlapci pod odborným vedením absolvovali silové cvičenia. Dievčatá zas zumbu. Všetkým zúčastneným sa akcia, ktorú pre nich pripravil Žiacky parlament, veľmi páčila a spríjemnila deň. Žiaci sa nielen uvoľnili, ale aj urobili niečo pre svoje telo.