Tretí novembrový týždeň (14. – 21. 11. 2016) bol Európskym týždňom boja proti drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. My sme ho začali reláciou rozhlasového krúžku a aktualizáciou násteniek. Triedne kolektívy svoju činnosť zamerali na Svetový kódex detských práv a aktivity, ktoré viedli k tomu, aby   všetci pochopili, že drogy v našom živote nemajú miesto.

V deviatom a ôsmom  ročníku sme monitorovali požívanie alkoholu a fajčenia, nakoľko alkohol a cigarety sú najpoužívanejšími drogami na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ich vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobujú mnohé zdravotné a sociálne poškodenia.

Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka vypĺňali dotazník na zistenie výskytu šikanovania na našej škole.

Trestná činnosť mladistvých osôb – bola témou relácie, ktorá odznela v školskom rozhlase v podaní koordinátorky protidrogovej výchovy pre II. stupeň ZŠ Mgr. A. Timkovej.

Už tradičnou aktivitou školského parlamentu počas tohto týždňa je rozdávanie jabĺčok, ktoré nechýbalo ani tento rok.

Okrem športu a tanca,  žiaci pracovali na rôznych projektoch, tvorili plagáty s protidrogovou tematikou, ktoré ešte stále zdobia okná našej školy.

Týždeň aktivít sme ukončili prednáškou inšp. S. Bamburáka preventistu – oddelenia prevencie kriminality, Mestskej polície v Michalovciach. Prednášal o drogách a ich vplyve na mladého človeka. Na oživenie besedy doniesol, DREGER, prístroj na zistenie alkoholu v dychu, protidrogový kufrík a okuliare stimulujúce stav opilosti. Veríme, že takéto aktivity prispejú k tomu, aby si žiaci uvedomili, že jedine život bez drog môže byť krásny, šťastný a úspešný.

Mgr. A. Timková