Žiaci 5. ročníka navštívili 15.11.2016 skleníky Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Návštevu spojili so zaujímavým podujatím, ktoré organizovala botanická záhrada. Boli to Včelárske dni. Žiaci sa porozprávali s pánom včelárom a spoznali jeho prácu. Mohli si vytvoriť vlastné voskové figúrky a ochutnať aj netradičné druhy sladkého medu.