Dňa 2. novembra 2016 sa žiaci 7.C triedy a členovia krúžku Šikovný chemik zúčastnili exkurzie v spoločnosti BUKÓZA HOLDING a.s. , ktorá  sídli v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou. Táto spoločnosť je zameraná na chemické a mechanické spracovanie dreva ,výrobu tepla a elektrickej energie a minulý rok oslávila svoje 60. výročie . Žiaci sa mohli oboznámiť s výrobou na jednotlivých prevádzkach a spoznali výrobu bielenej papierenskej buničiny a práškovej celulózy, ktoré sú východiskovým materiálom pre ďalšie odvetia priemyslu prevažne v Európskej únii  a Ázii.