Každý človek sa rád vráti na miesto, ktoré je milé jeho srdcu, s ktorým sa mu spája veľa krásnych spomienok.

Inak to nebolo ani v jeden bežný jesenný deň. Na ŠESTKU zavítali naši bývalí učitelia. Neodradilo ich ani sychravé počasie. Chcete vedieť, koľko mal najstarší člen tejto návštevy? Neuveriteľných 87 rokov! Táto nenápadná osôbka si po škole vykračovala malými krokmi a očami hladila každý kúsok školy, každú detskú tváričku. A nebola sama. V tvárach všetkých sa zračil  úsmev, vďaka za to, že aj keď sú už v ústraní, predsa si na nich niekto spomenul.

Naši návštevníci mali od rána bohatý program. Ráno ich srdečne privítalo vedenie školy. Nasledoval krátky kultúrny program a po ňom prechádzka po chodbách školy. Radosť návštevníkom urobila aj možnosť zúčastniť sa na vyučovacej hodine a nahliadnuť do tajov modernej didaktickej techniky, ktorá sa na hodinách bežne používa. Po takomto náročnom programe všetkých čakalo malé občerstvenie.

Aký dojem na návštevníkov sme urobili? Všetci sa zhodli na tom, že za posledné roky škola prekvitá. Deti majú rôzne vymoženosti  – technické vybavenie, nádherné zariadenie tried, oddychové zóny… Je to škola, o ktorej sa môže s istotou povedať, že je pre deti druhým domovom.

Jeden z návštevníkom zanechal odkaz: „Je dobré, aby si každý uvedomil, že za týmto veľkolepým dielom stojí nie len práca učiteľov, ale aj náročná práca celého vedenia školy.“