1. október 2016 patril všetkým, ktorí obľubujú slovenský jazyk a literatúru. Žiaci 1. stupňa sa venovali zaujímavým knihám a rôznymi úlohami rozvíjali čitateľskú gramotnosť.

Žiaci 8. a 9. ročníka si zmerali sily na olympiáde. V jej prvej časti si preverili svoje vedomosti zo SJL formou testu.

Potom ich úlohou bolo pretransformovať text básne na plagát. V 3. ústnej časti si mali v časovom limite pripraviť rečnícky prejav na tému: Stretnutie rodákov.

Tu súťažiaci preukázali nielen odvahu predstúpiť pred porotu, ale aj svoje komunikačné schopnosti.

Úlohy najlepšie zvládla a víťazkou školského kola sa stala žiačka IX. C – Kamila Kopernická.

Na druhom mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili žiaci Richard Kendzior – IX. C a Richard Nagy – IX. D.

Tretie miesto získala Ema Bertová – IX. C.

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a Kamilke prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.