Už 25 rokov sa pre žiakov základných a stredných škôl koná v Nových Zámkoch – pôsobisku 1. kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka – celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko‟.

Jej vyhlasovateľmi sú MŠ SR, MK SR, Matica slovenská, JÚĽŠ SAV a Spolok slovenských spisovateľov. Odborným garantom súťaže je ŠPÚ v Bratislave.

V tejto prestížnej literárnej súťaži boli 9.6.2016 ocenené i dve reprezentantky našej školy.

            V 2. vekovej kategórii (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ) získala osobitnú cenu poroty  Michaela Gerberyová zo VI.C triedy a medzi  piatimi ocenenými pedagógmi bola aj pani učiteľka  Mgr. M. Adamčíková. Obe sú skvelým príkladom toho, ako sa v praxi plnia ciele tejto súťaže:

  1. a) podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí o materinskú reč,
  2. b) umožniť im vyjadriť svoj vzťah k slovenčine i Slovensku, k jeho osobnostiam, domovu i blízkym.

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a ani na okamih nepochybujeme o tom, že obe majú rady našu krásnu slovenčinu.

 

kabinet SJL