Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa 17.6.2016,

udeľuje riaditeľské voľno žiakom z dôvodu účasti učiteľov na  metodických dňoch.