Denný mestský tábor 18.7.- 22.7.2016 v čase od 7:00 do 16:00

Miesto konania: ZŠ Okružná 17, 071 01 Michalovce

Letné denné tábory sú pre žiakov Michalovských základných škôl.

Rodičia môžu deti prihlásiť v termíne do 24. 6.2016.

Poplatok na deň je 6 € (z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)

 

Prihlášku si môžte stiahnuť tu.

Denný tábor

HARMONOGRAM LETNÝCH DETSKÝCH MESTSKÝCH TÁBOROV