Mestský úrad v Michalovciach spolu so Základnou školou T. J. Moussona a v spolupráci so Zemplínskym múzeom  zorganizovali vedomostnú súťaž “Michalovce – naše mesto, jeho minulosť a súčasnosť”. Súťaž sa uskutočnila 20. mája 2016 v historickej budove Zlatého Býka v Michalovciach a našu školu úspešne reprezentovali:

Boris Savov VIII.D

Adrian Bindas IX.D

Rudolf Mašlej IX.D