Žiaci 3.A  a 2.E sa  v rámci dopravnej výchovy  zúčastnili špeciálneho výcviku na DDI v Sobranciach. Na tomto ihrisku s križovatkami a dopravnými značkami si naši žiaci mohli  otestovať svoje teoretické vedomosti v teréne  a naučili sa orientovať na ceste. Deti sa zahrali na policajtov, ktorí riadia dopravu a vyskúšali  si jazdu v cestnej premávke na šľapacích autíčkach. Silné zážitky, ktoré si deti z návštevy ihriska odniesli, sú dobrým predpokladom pri riešení rôznych dopravných situácií.