Naši žiaci sa zúčastnili cyklu SVET OKOLO NÁS, s témou India – všetky farby Orientu, ktorý im rozšíril poznatky z geografie a biológie z tohto kúta sveta. Žiakom sa tento cestopisný videodokument veľmi páčil a získali aj iný pohľad na svet . Na záver žiaci kládli moderátorom rôzne otázky a tí s chuťou odpovedali, aké rôzne situácie prežili počas troch mesiacoch, ktoré tam strávili.

 

http://www.svetokolonas.com/popis-programu/india/