Dňa 22. apríla sa aj naša škola sa zapojila do celosvetového dňa Zeme. Kolégium Zelenej školy pripravilo pre žiakov zaujímavé aktivity, ktoré boli rozdelené do troch dní. V stredu 20. apríla sa vybraní žiaci 7. a 9. ročníka zapojili do čistenia Jovsianskej Hory. Vo štvrtok 21. apríla žiaci 1.- 5. ročníka to mali tiež pestré. Pripravili sme pre nich premietanie filmu a besedu o náučnom chodníku – Vtáčí raj na Senianských rybníkoch s pánom Repelom. V piatok  22. apríla si žiaci prvého stupňa s triednymi učiteľmi vysadili izbové rastlinky. Žiaci 4. ročníka sa naučili separovať a recyklovať a vyskúšali si výrobu recyklovaného papiera. Žiaci druhého stupňa sa pod vedením triednych učiteľov spojili a premenili náš školský dvor na prírodnú a živú záhradu.