Hmyzí hotel

V jedno chladné aprílové  popoludnie sme našu triedu premenili na tvorivé dielne. Veľa detí z našej triedy maródovalo, ale aj tak sa našlo dosť šikovných rúk. Z prineseného prírodného materiálu sme vyčarili domček pre hmyz, pretože  mnohé druhy užitočného záhradného hmyzu, napríklad lienky, bystrušky či divé včely si len ťažko nájdu úkryty v moderných upravených záhradách. Vytvorili sme im rôzne príbytky na úkryt. Okrem prilákania užitočného hmyzu sme tak získali zaujímavý netradičný záhradný prvok.

Ochranári z 3.C