Hviezdoslavov Kubín  – 1. kategória

Dňa 31.3.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Súťaže sa zúčastnilo 28 detí druhého až štvrtého ročníka.

Výsledková listina

Poézia

  1. miesto: Katarína Paulovčáková 2.E
  2. miesto: Sophia Baršovská 3.A, Timotej Puskajler 2.D
  3. miesto: Zuzana Šimková 3.A

 

Próza

  1. miesto: Marko Kotora 4.D
  2. miesto: Ema Babjáková 4.D, Jakub Mika 2.D
  3. miesto: Tamara Brédová 3.C