Výsledky okresného kola Pytagoriády

Výsledky P3:

1. miesto: Samuel Šandor – III.D – 25 bodov (13 + 12)

3. miesto: Matej Michal Marcin – III.D – 22 bodov (10 + 12)

19. miesto: Dávid Toma – III.D – 7 bodov (7 + 0)

Výsledky P4:

1. miesto: Zuzana Kačkošová – IV.D – 26 bodov(14 + 12)

2. miesto: Želmíra Jakubocová – IV.D – 24 bodov(12 + 12)

4. miesto: Lujza Lea Lavriková – IV.D – 23 bodov(12 + 11)

Výsledky P5:

1. miesto: Norbert Riebesam – V.D – 22 bodov (14 + 8)

6. miesto: Dominika Dubrovčáková – V.C – 9 bodov (9 + 0)

16. miesto: Ján Hadžala – V.D – 6 bodov (6 + 0)

Výsledky P6:

2. miesto: Matej Rovder – VI.D – 24 bodov (12 + 12)

5. miesto: Emma Dudová – VI.C – 20 bodov (12 + 8)

9. miesto: Jakub Turňa – VI.C – 17 bodov (10 + 7)

Výsledky P7:

1. miesto: Natália Kalinová – VII.C – 19 bodov (11 + 8)

2. miesto: Michaela Kolesárová – VII.C – 18 bodov (11 + 7)

17. miesto: Samuel Gavura – VII.D – 6 bodov (6 + 0)

Výsledky P8:

12. miesto: Pavol Biačko – VIII.D – 6 bodov (6 + 0)

13. miesto: Ivan Čurma – VIII.D – 6 bodov (6 + 0)

14. miesto: Ľubica Belejová – VIII.D – 6 bodov (6 + 0)