Krajské kolo Ruské slovo 2016 – 10.2.2016 – umiestnenie: 

Poézia – 1. stupeň: Želmíra Jakubocová – IV.D – 1. miesto

Próza – 1. stupeň: Ema Babjaková – IV.D – 2. miesto

Poézia – 2. stupeň: Soňa Pasuľková – IX.C – 1. miesto

Próza – 2. stupeň: Richard Harman – IX.D – 1. miesto

Sólo spev – 1. stupeň: Ida Mareková – IV.A – 2. miesto
Sólo spev – 2. stupeň: Sofia Sára Kvaková – IX.D – 2. miesto
Skupinový spev – 2. stupeň: Žofia Dudášová – IX.C, Mária Vasiľová – IX.D, Sofia Sára Kvaková – IX.D, Laura Jusková – VIII.D – 1. miesto