Vianočné prázdniny od 23.12.2015  do 7.1.2016 vrátane.

Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa 8.1.2016

na odporúčanie Ministerstva školstva SR v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje

riaditeľské voľno žiakom z prevádzkových dôvodov .

Nástup po prázdninách je pondelok 11.1.2016.