logo32

Ocenenie Základnej školy Okružná 17, Michalovce

www.zsokruzna.sk

 

Mestskými oceneniami si mesto Michalovce dňa 11.12.2015 uctilo významné osobnosti a inštitúcie, ktoré napomohli v propagácii mesta a aktívne sa podieľali   na jeho rozvoji. Medzi ocenenými bola aj ZŠ Okružná 17, ktorá získala významné ocenenie Cena primátora mesta pri príležitosti 40. výročia jej vzniku.


skolaZŠ Okružná 17 v Michalovciach je moderná, svetu otvorená škola s erudovanými pedagógmi, tvorivou pracovnou klímou a korektnými medziľudskými vzťahmi. Počtom žiakov patrí k najväčším v kraji. Okrem tried s klasickým vyučovaním má  aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematických a prírodovedných  predmetov, športovej prípravy a triedy pre deti    so všeobecno-intelektovým nadaním. V jednotlivých triedach sa vyučuje nielen podľa inovačného programu Vysoko efektívne vyučovanie, ale uplatňuje sa aj alternatívne vyučovanie podľa Daltonského plánu. Je nositeľkou štatútu  Škola, ktorej to myslí a spolupracuje s občianskym združením Vedecká hračka.Učenie robí efektívnejším  aj využívanie najmodernejších didaktických pomôcok s prepojením  na informačno-komunikačné technológie.


Škola počas svojej dlhoročnej existencie vychovala mnoho múdrych, tvorivých, ale aj úspešných  ľudí, ktorí zviditeľňujú nielen školu a mesto, ale aj celé Slovensko.

Medzi najúspešnejších reprezentantov slovenského školstva v medzinárodnom meradle patrí náš bývalý žiak Jakub Šafin, ktorý získal až štyri zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu na súťažiach v  Sydney, Washingtone, Azerbajdžane a Thajsku. Za tieto úspechy bol viackrát ocenený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Plaketou sv. Gorazda. Ďalším je  Lukáš Počatko, víťaz medzinárodnej súťaže „Scientific toy“, ktorý v Tunisku získal prvé miesto. Nesmieme opomenúť ďalších šíriteľov dobrého mena Michala Soročina, Michala Paľa a Patrika Šepeľáka, nositeľov strieborných a bronzových medailí  za celoštátne úspechy.

Škola je právom sportoviskohrdá aj na svojich bývalých žiakov – futbalové hviezdy, E. Grendela, M. Kelemena  a I. Žofčáka a hádzanárky Z. Drotárovú  a  M. Rebičovú, reprezentantky Slovenska. Súčasné športové ocenenia našich žiakov Majstri Slovenska vo futbaleMajsterky Slovenska v hádzanej hovoria o tom, že škola naďalej žije aj  športom a vyniká v ňom, o čom svedčí ďalší úžasný titul Škola roka.

Získané úspechy a uznania sa stali veľkou inšpiráciou, ktorá posúva školu napred s cieľom byť hrdou šíriteľkou odkazu J. A. Komenského.