Členovia krúžku Šikovný chemik sa stali mladými experimentátormi a pripravili pre žiakov 3. ročníka zaujímavé pokusy. Zamerali sa hlavne na najvzácnejšiu tekutinu, ktorú potrebuje každý živý organizmus – VODU. Venovali sa však aj iným témam – triedeniu odpadov, šetreniu vodou v domácnosti, prírode. Príroda sama je obrovský chemický stroj a chémia je práve tou vedou, ktorá pomáha pochopiť, ako jednotlivé súčasti fungujú a prečo by príroda nemohla existovať v inej podobe.