Žiaci I.E triedy poznávali písmená pomocou aplikácie „Comenia Script – „písanie s motýlikom“. Je to hra pre najmenších žiakov, ktorá  zábavným spôsobom zoznamuje deti s písaným písmom Comenia Script. Zároveň podporuje uvoľnenie ruky (grafomotoriku) formou obkresľovania písmena na celej ploche tabletu.