Autíčko Pro-Bot programovateľné autíčko, pomocou ktorého žiaci VI. E triedy riešili algoritmy pre nájdenie najrýchlejšej cesty autíčka do cieľa. Programovateľné autíčka Pro-Bot sa pohybujú na základe príkazov, ktoré sú obdobné ako v prostredí Imagine. Na základe príkazov si skúšali nakresliť geometrické obrazce, kde autíčko za sebou zanechávalo trajektóriu. Pri práci  žiaci postupujú od zadávania jednoduchších príkazov ku zložitejším. Pomôcka zvyšuje efektívnosť pri výučbe a rozvíja tvorivé myslenie a predstavivosť .