Blíži sa zima a aj náš školský areál treba pripraviť na to, že ho prikryje biela perina. V rámci projektu Zelená škola sa v stredu 4.11.2015 uskutočnila každoročná jesenná brigáda s cieľom skrášliť okolie školy. Rozdelili sme si prácu podľa úsekov a mohli sme začať. Do poriadku sme dali: školský dvor, okolie školy, športové ihriská, chodníky, átrium, bežeckú dráhu aj všetky trávnaté plochy. Brigáda sa skončila úspešne. Všetci sme mali dobrý pocit z vykonanej práce.