Dňa 27.10.2015 sa na našej škole uskutočnila beseda s referentom, špecialistom skupiny prevencie VO ORPZ Michalovce kpt. Zuzanou Rozsypalovou. Besedy sa zúčastnili žiaci 6. a 7. ročníka. Témou besedy bolo šikanovanie v školskom prostredí. Žiaci sa dozvedeli čo šikanovanie je a aké vážne dôsledky môže mať na šikanovaného žiaka. Pani kapitánka žiakov upozornila, že šikanovanie môže spĺňať skutkovú podstatu priestupkov, prípadne trestných činov.

Mgr. A. Timková