Školský parlament v tomto roku prešiel viacerými zmenami. Z dôvodu lepšej spolupráce, precíznejšej prípravy akcií, väčšej aktivity a samostatnosti žiakov, sme zmenili miesto a čas stretnutí. Stretnutia sa budú konať v zborovni školy každý prvý štvrtok v mesiaci. Parlament v tomto roku do svojho programu zaradil nové aktivity, aby tak spríjemnil žiakom školský rok.

Októbrové stretnutie školského parlametnu  sa konalo 8.10.2015 v zborovni školy. Zasadanie viedol predseda školského parlamentu. Oboznámil žiakov s aktivitami na mesiac október:

 

“Tekvicová ZOO” : 20.-23.10. – výstava tekvíc

23.10. – demontáž výstavy

26.10. – rozhlasová relácia – vyhlásenie víťazov súťaže spojená s odovzdaním cien

 

“Farby jesene” ( jesenná výzdoba tried)- dlhodobá úloha, ktorá sa bude hodnotiť prvý novembrový týždeň

 

Žiaci si rozdelili úlohy spojené s danými aktivitami – inštalácia a demontáž výstavy, hodnotiaca komisia, vyhlásenie výsledkov v školskom rozhlase.

 

Úlohou všetkých zúčastnených je po zasadaní parlamentu  informovať svojich spolužiakov o všetkých aktivitách a zároveň pomôcť s realizáciou.