Divadelné predstavenie “Vstupenka do raja” 

V piatok 9. 10. 2015 si žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka boli pozrieť mládežnícke divadelné predstavenie s názvom: “Vstupenka do raja”, spracované podľa knihy Ivy Sanetrikovej “Ještěrka”. Hru nacvičil mládežnícky divadelný súbor pri GĽŠ Michalovce pod vedením sestry Daniely S., saleziánky, učiteľky náboženskej výchovy.

Hra s protidrogovým zameraním v nás zanechala silný zážitok z divadla plného spevu, hudby a tanca.

Mgr. A. Timková