Veľkým úspechom našej žiačky MIRIAM  KOTOROVEJ zo VI.D vyvrcholila v dňoch 15.-16. 6. 2015 vo Zvolene celoslovenská rétorická súťaž pod názvom Štúrov Zvolen. Šikovná šiestačka Mimka získala v celoslovenskej konkurencii 3. miesto.

Vynikajúce umiestnenie je o to cennejšie, že ho Mimka dosiahla v jubilejnom roku Ľudovíta Štúra, v ktorom oslavujeme 200. výročie jeho narodenia.

Školu i okres úspešne reprezentovala  aj Soňa Pasuľková  z 8.c triedy, ktorá práve o Štúrovi predniesla skvelú úvahu, za ktorú si od poroty vyslúžila pochvalu. Je to ich konkrétny príspevok a pocta velikánovi nášho národa.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu, dievčatá!