Riaditeľka školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom riaditeľské voľno dňa 19. júna 2015 (piatok) z organizačných dôvodov.

V uvedený deň bude ŠKD v prevádzke, ale v školskej jedálni sa variť nebude.