Dňa 2. 6. 2015 sa na Nám. osloboditeľov v Michalovciach uskutočnila mestská súťaž žiakov v speve populárnych piesni, ktorej sa zúčastnili  títo žiaci Ida Mareková III.C, Nikola Rovňáková a Dominik Ronďoš IX. A. Umiestnili sa následovne:
   I. kat.
    Ida Mareková 1. miesto
   II. kat.
    Nikola Rovňáková 1. miesto
    Dominik Ronďoš   2. miesto

 

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme a blahoželáme.