Slávnostný zápis budúcich prvákov sa uskutoční 26.5.2015 o 15:30 v priestoroch budovy školy.