Ľudské slovo môže mať čarovné účinky. Človek dokáže svojím hlasom a slovným prejavom niekoho utešiť, pochváliť, povzbudiť… Práve v dnešnej dobe, keď je slovný prejav ľudí strohý, nedbalý, bez artikulácie, je potrebné, aby sme väčšiu pozornosť venovali prednesu.
Naši žiaci ho zvládli perfektne. Dňa 30.3.2015 mali možnosť svoje zručnosti predviesť na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svojím prednesom divákov uviedli do napätia, donútili zamyslieť sa, vykúzlili na tvárach úsmev a vyvolali smiech.
Umiestnenie:
II. kategória /poézia/:

1. miesto: Miriam Kotorová, VI.D
2. miesto: Nina Gombitová, V.C
3. miesto: Ján Hadžala, IV.D
Čestné uznanie: Klára Mareková, V.E
Martina Heimová, V.D
II. kategória /próza/:

1. miesto: Melisa Kelemenová, V.C
2. miesto: Ján Uchaľ, IV.D
3. miesto: Ema Korčáková, IV.E
III. kategória /poézia/:

1. miesto: Soňa Pasuľková

III. kategória /próza/:

1. miesto: Viktória Pradová, VIII.A
2. miesto: Bianca Kelemenová, VIII.D
3. miesto: Richard Nagy, VII.D
Výhercom gratulujeme a všetkým súťažiacim, ktorí sa neumiestnili, ďakujeme za účasť!