Dňa 10.3.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády, pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Súťažiaci riešili náročné úlohy v dvoch kategóriách:

A – kategória – 1. – 4. ročník (42 žiakov školy)

B – kategória – 5. – 8. ročník (54 žiaci školy)

Výsledky šk. kola Logickej olympiády v šk. roku 2014/2015:

Výsledky šk. kola A – kategórie – 7 úspešných riešiteľov:

1. Vega Gomes – IV.D

2. Želmíra Jakubocová – III.D

3. Marko Kotora – III.D

4. Norbert Riebesam – IV.D

5. Matej Mika – III.D

6. Jakub Mika – I.D

7. Zoja Petrová – I.D

Výsledky šk. kola B – kategórie – prvých 20 najúspešnejších:

 1. Samuel Peťura – 49 b
 2. Marian Kravec – 49 b
 3. Richard Nagy – 48 b
 4. Tomáš Ondo – 47 b
 5. Marek Ihnát – 46 b
 6. Marcel Polák – 45 b
 7. Richard Harman – 45 b
 8. Matúš Stanko – 44 b
 9. Adrián Bindas – 43 b
 10. Andrea Zatvarnická – 43 b
 11. Rišo Leško – 43 b
 12. Leonard Matto – 42 b
 13. Filip Jusko – 42 b
 14. R. Onuška – 41 b
 15. Boris Savov – 39 b
 16. Nikolas Mivkanič – 39 b
 17. Patrik Šandrej – 39 b
 18. Rudolf Mašlej – 38 b
 19. L. Štofila – 38 b
 20. Juraj Hadžala – 37 b

Na celoslovenské kolo postupujú z každej kategórie 2 najúspešnejší žiaci.