Marec sa rozbehol a my, veľkí i malí čitatelia, sme sa mohli zapojiť do rôznych aktivít súvisiacich s čítaním. Na výstavke kníh sme si poprezerali knihy, niektorí aj zakúpili, po škole už cestovali žiaci s čitateľským kufrom, prváci zažili vyrozprávanie rozprávok v podaní starších spolužiakov a 10. marca si šiestaci mohli zmerať sily v literárnom kvíze. Každú triedu zastupovalo 3-členné družstvo tých najlepších čitateľov. Lúštili osemsmerovku, spoznávali podľa portrétov spisovateľov, dávali do poriadku „smiešne skomolené“ názvy  literárnych diel…

Výkony a výsledky boli veľmi vyrovnané, s rozdielom 3 bodov zvíťazilo družstvo 6.d triedy – Veronika Bariliková, Ľubka Coričová a Mimka Kotorová.

Na 2.mieste skončili zhodne  družstvá 6.b a 6.c triedy, na 3.mieste bolo družstvo 6.a triedy. Všetci žiaci, ktorí zastupovali v tomto kvíze svoje triedy, sa potešili sladkej odmene.

 

Mgr. R. Šafinová