Anglický jazyk

Semifinále krajské kolo

postupujúci žiaci:

Matej Gamráč  II.D

Želka Jakubocová III.D

Soňa Pasuľková  VIII.C

Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia.