„Poznáte svoje peniaze?“ bola prvá otázka Mgr. Anet Chlebničanovej z Nadácie pre deti Slovenska, ktorú položila učiteľom Základnej školy na ulici Okružnej 17 v Michalovciach pri otvorení TÝŽDŇA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI dňa 3. februára 2015. Ten bol zameraný na finančné vzdelávanie učiteľov a žiakov v zmysle Národného štandardu rozvoja finančnej gramotnosti z roku 2008.

Najprv sa do žiackych lavíc posadili učitelia, aby sa na dva dni stali žiakmi a spoznali presný obsah daného dokumentu. Pod vedením skúsených lektoriek Ing. Márie Hankóciovej, Mgr. Zuzany Majirskej a Ing. Valérie Dorkovej postupne spoznávali význam ekonomických pojmov, celkových a čiastkových kompetencií i kľúčové kompetencie, ktoré sú obsahom daného dokumentu. Pri práci lektorky využívali metodické materiály programu Poznaj svoje peniaze – Manažment osobných financií pre základné školy, na ktorých tvorbe sa aktívne podieľali i učitelia našej školy.

Ďalšie dni boli získané informácie implementované do vyučovacieho procesu v dvoch úrovniach. Na prvom stupni projektový modulový týždeň pod názvom Eurácke kráľovstvo. V jednotlivých triedach a ročníkoch boli realizované aktivity v ktorých žiaci spoznávali a porovnávali vzhľad euromincí a eurobankoviek, dozvedeli sa ako fungoval výmenný obchod a ako sa vyvíjali peniaze. „Euronosiče“ a „Eurojedáci“ pomohli deťom ukázať ako funguje domáci rozpočet a čo znamenajú pojmy obchodovanie, investovanie, tovar a služby. Týždeň vyvrcholil Rozprávkovým karnevalom.

Na druhom stupni v predmete Poznaj svoje peniaze, ktorý ako pilotná škola na Slovensku realizujeme už štvrtý rok. Dôraz kladieme na prirodzený záujem žiakov o všetko nové, informačné technológie nevynímajúc. Keďže ide o e-learningový program, jednou zo základných vyučovacích metód je práca v internetovom prostredí. Rovnaký priestor je daný získavaniu základných praktických zručností pri nakladaní s peniazmi a diskusným a prezentačným metódam.

Uvedomili sme, že peniaze sú súčasťou života a vieme, že učenie o peniazoch má byť súčasťou vzdelávania. Veríme v osobnú zodpovednosť za finančné rozhodnutia a v takomto projektovom týždni vidíme zmysluplnosť finančného vzdelávania v zmysle naplnenia kľúčových kompetencií Národného štandardu.

Peniaze skolenie