Už samotný názov prezrádza, že v tento deň sa v našej škole dialo niečo zaujímavé.  Presne tak. Posledný fašiangový deň – 17.2.2015 patril našim žiakom primárneho vzdelávania. V každej triede sa diali rôzne zaujímavé aktivity, ktoré boli spojené aj s  riešením finančných úloh v našom Euráckom kráľovstve. Ako to všetko prebiehalo vám bližšie prezradia fotografie.