Dňa 5.2.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády na CZŠ v Michalovciach.

Umiestnenie:

kat. G: Matej Rovder  V.D        1.miesto

kat. F: Alex Kovač  VII.D          2.miesto

kat. E: Samuel Peťura VIII.D    2.miesto

Blahoželáme!