Dňa 12.12.2014 sa uskutočnilo na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach KK súťaže Ruské slovo 2014/2015.

Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

POÉZIA – II. kategória ZŠ

2. miesto – Soňa Pasuľková – VIII.C

PRÓZA – II. kategória ZŠ

2. miesto – Richard Harman – VIII.D

SKUPINOVÝ SPEV – II. kategória ZŠ

1. miesto – Nikola Rovňáková – IX.A, Dominik Ronďoš – IX.A, Sára Dudášová – IX.D, Sofia Sára Kvaková – VIII.D, Mária Vasiľová – VIII.D, Laura Jusková – VII.D

SÓLO SPEV – II. kategória ZŠ

1. miesto – Nikola Rovňáková – IX.A