Dňa 10.12.2014 v čase 9.00 hod. – 10.00 hod. si v školskej jedálni zmerali sily malí matematici v školskom kole Pytagoriády 3-4.

Aby všetko bolo podľa pravidiel a všetko bolo zapísané bola pani riaditeľkou školy vymenovaná komisia, ktorá nielen kontrolovala priebeh súťaže, ale aj opravovala dané práce v tomto zložení Mgr. Ľudmila Kuliková,   Mgr. Jaroslava Pillárová,   Mgr. Monika Tomovčíková

Počet súťažiacich :  3. ročník         46

4. ročník          31

Výsledky:

V kategórii 3. ročník bolo úspešných riešiteľov 21.

Poradie:      1. Zuzana Kačkošová  III.D s počtom bodov 28 ( 15+13).

2. Matej Gamrač           II.D s počtom bodov 26  (15+11)

3. Ján Paľo                  III.D s počtom bodov 25  (13+12)

V kategórii 4. ročník bolo úspešných riešiteľov 16.

Poradie:      1. Peter Šimko              IV.D s počtom bodov 26 (14+12)

2. Norbert Riebesam     IV.D s počtom bodov 26 (13+13)

3. Marek Fiľko              IV.B s počtom bodov 24 (14+10)

 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach postupujú na okresné kolo.

A mimochodom , do súťaže sa zapojili i druháci z II.D triedy, ktorí boli úspešnými riešiteľmi a obsadili výborné miesta v celkovom hodnotení