Hovorí sa, že dnešná doba je charakteristická tým, že deti nemajú srdce, sú majetnícke, nevedia sa podeliť. Ale to nie je pravda.  Tohtoročná predvianočná burza, ktorá sa konala v našej škole v dňoch   10. – 11.12.2014 bola výnimočná tým, že celý jej výťažok bol určený  žiačke našej školy – Vaneske, ktorá je vážne chorá. Isto ste všetci zvedaví, koľko peňazí sa prostredníctvom burzy a zbierky vyzbieralo.

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že to bolo presne 2290 eur. Všetkým rodičom, žiakom i učiteľom, ktorí finančne prispeli alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom angažovali, chceme srdečne poďakovať a popriať krásne vianočné sviatky a posledné dni roku 2014. Nech ich hreje pocit, že nezostali chladnými a urobili dobrý skutok.

Školský parlament