Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch 21.10-7.11.2014. v mestskej plavárni. Zúčastnili sa ho triedy IV.B, IV.C a IV.D.  Plavecký výcvik prebiehal pod vedením tímu  trénerov našej školy. Hlavným zodpovedným bol p.učiteľ J.Čižmár. Ich prácu a zodpovedný  prístup ku žiakom hodnotíme veľmi pozitívne. Plavecký výcvik žiaci absolvovali s nadšením a radosťou, možno aj preto, že miesto výcviku im nebolo cudzie. Výsledky snahy detí i trénerov boli veľmi zreteľné. Na záver kurzu každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučili. Musíme povedať, že všetky deti to zvládli úžasne. Prekvapili nás najmä neplavci, ktorí predviedli svoju vytrvalosť a snahu ako sa to dá úspešne naučiť. Plavecký výcvik organizujeme každý rok nie len s cieľom prevencie poklesu pohybovej činnosti školských detí, ale tiež učíme žiakov vytvárať pozitívny vzťah k jednotlivým druhom športu. Fyzický vývin žiakov, kondícia, zdatnosť, vytrvalosť, otužovanie sú hlavné faktory zdravého vývinu žiakov a naša škola chce vychovávať zdravú, zdatnú a ctižiadostivú generáciu.