Dňa 4. novembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho žiaci 9. ročníka. Sympatické bolo hlavne to, s akým záujmom a zanietením sa žiaci postavili k tejto súťaži. Uvedomovali si, že je to dobrá skúsenosť pred blížiacim sa Testovaním 9. Všetci si chceli overiť svoje schopnosti a zručnosti, ktoré spočívali v troch hlavných oblastiach: v práci s textom, v transformácii textu na iný žáner a v ústnej časti.

Výsledky školského kola:

1. miesto – Timotej Süč – IX.B

2. miesto – Samuel Paľo – IX.D

3. miesto – Lívia Szczygieľová – IX.C,  Martin Demko – IX.D

Všetkým srdečne blahoželáme a Timotejovi prajeme, aby v ďalších postupových kolách dosiahol čo najlepšie výsledky.

PaedDr. R. Záborská